65 Nguyễn Du, Q.1, TPHCM

Contact Information

Telephone
+84838241525
Bộ phận Dịch vụ khách hàng (số nội bộ: 200/210)
+84838241525
Bộ phận Tín dụng (số nội bộ: 222/243/255)
+84838241525
Bộ phận Kinh doanh ngoại hối
+84838232165
Bộ phận Nghiệp vụ (số nội bộ: 693)
+84854452939
Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ
trường-luật.nganhang.tel

Social & Messaging

More Information

Powered by:
DON'T HAVE A .TEL NAME? SIGN UP NOW FOR FREE!
DON'T HAVE A .TEL NAME?GET ONE NOW